Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ ba, 20/02/2018
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 26
visited : 679.103

Tin tức & sự ...
Văn bản giải trình về lợi nhuận giảm
Do quý I/2013 có lợi nhuận giảm so với Quý I năm 2012, YBC có đã có công văn số 126/CV-YBC ngày 08 tháng 6 năm 2013 giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trong BCTC Quý I năm 2013 giảm trên 10% so với Quý I năm 2012 (Quý I/2013 lỗ: 7.867.949.175 đồng; Quý I/2012 lỗ: 5.777.360.827 đồng; Lợi nhuận âm thêm: 2.090.588.348 đồng) này như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2013
Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 của Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán, gồm:
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VĂN 591 CỦA SGDHN
Căn cứ công văn số: 591/SGDHN-QLNY, ngày 16/5/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về một số vấn đề cần giải trình, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin có ý kiến như sau như sau:
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG BCTC 2012
Trong ngày 2/5/2013, YBC cũng có văn bản số 78/CV-YBC gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước giải trình về một số vấn đề cần lưu ý trong BCTC năm 2012 của YBC. Nội dung như sau:
GIẢI TRÌNH VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã có công văn số 74/CV-YBC gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình về việc chậm công bố thông tin. Nội dung công văn như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012
Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
Page :  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  .. >>
Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ