Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ bảy, 19/01/2019
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 19
visited : 782.639

Tin tức & sự ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (Năm 2017)
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trân trọng gửi thông báo đến Quý cổ đông của Công ty tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Văn bản giải trình về lợi nhuận giảm
Do quý I/2013 có lợi nhuận giảm so với Quý I năm 2012, YBC có đã có công văn số 126/CV-YBC ngày 08 tháng 6 năm 2013 giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trong BCTC Quý I năm 2013 giảm trên 10% so với Quý I năm 2012 (Quý I/2013 lỗ: 7.867.949.175 đồng; Quý I/2012 lỗ: 5.777.360.827 đồng; Lợi nhuận âm thêm: 2.090.588.348 đồng) này như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2013
Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 của Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán, gồm:
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VĂN 591 CỦA SGDHN
Căn cứ công văn số: 591/SGDHN-QLNY, ngày 16/5/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về một số vấn đề cần giải trình, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin có ý kiến như sau như sau:
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG BCTC 2012
Trong ngày 2/5/2013, YBC cũng có văn bản số 78/CV-YBC gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước giải trình về một số vấn đề cần lưu ý trong BCTC năm 2012 của YBC. Nội dung như sau:
GIẢI TRÌNH VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã có công văn số 74/CV-YBC gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình về việc chậm công bố thông tin. Nội dung công văn như sau:
Page : << 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  .. >>
Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ