Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ bảy, 19/01/2019
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 18
visited : 782.638

Tin tức & sự ...
THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2009
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trân trọng thông báo mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO: Chốt danh sách cổ đông và mời họp ĐHĐCĐ năm 2009
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC) trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 chi tiết như sau:
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Từ ngày 26/3/2009 đến ngày 22/5/2009, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ.
THÔNG BÁO: Chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2009
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông báo về ngày cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông năm 2009 như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I-2008 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
THÔNG BÁO: Gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông báo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 như sau:
Page : << 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  .. >>
Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ