Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ tư, 20/06/2018
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 16
visited : 711.537

Tin công ty
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG BCTC 2012
Trong ngày 2/5/2013, YBC cũng có văn bản số 78/CV-YBC gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước giải trình về một số vấn đề cần lưu ý trong BCTC năm 2012 của YBC. Nội dung như sau:

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH

Các vấn đề lưu ý trong  BCTC kiểm toán năm 2012

 

Kính gửi:        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Tên TCNY: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC)

Mã chứng khoán: YBC          

Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 84.029.3885154           

Fax: 84.029.3885 585

Căn cứ Công văn số: 1668/UBCK-QLPH, ngày 25/4/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xin giải trình như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của YBC được lập ngày 11/3/2013; ngay sau khi hoàn tất BCTC kiểm toán năm 2012, YBC đã gửi công bố thông tin trên hệ thống cung cấp dịch vụ của VNPT-CA vào ngày 12/3/2013 theo đúng thời gian quy định.

2. Vấn đề lưu ý của Công ty kiểm toán trong BCTC kiểm toán năm 2012:

- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Yên Bình chưa được đánh giá trích lập dự phòng tại thời điểm kết thúc năm, do tại thời điểm kiểm toán Công ty cổ phần xi măng Yên Bình chưa có báo cáo tài chính.

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 khoản lỗ lũy kế của Công ty là 32.803.436.662 đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 88.426.679.475 đồng. Những điều kiện này, chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

YBC xin giải trình như sau: Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là năm 2012 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và đặc biệt tại Việt Nam ngành xây dựng và bất động sản suy giảm nặng nề, đầu tư công của Nhà nước cũng cắt giảm mạnh nên ảnh hưởng lớn đến ngành xi măng. Sản lượng và giá bán xi măng giảm, trong khi đó chi phí than và điện liên tục tăng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mặt hàng xi măng và clinker năm 2012 lỗ 39.692.665.983 đồng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã nhận định tình hình khó khăn của sản phẩm Xi măng từ cuối năm 2011, đầu năm 2012 Công ty đã chuyển hướng kinh doanh, đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Đá và Bột đá chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước Ấn Độ, Đài Loan. Năm 2012, Công ty sản xuất và tiêu thụ được khoảng 103.000 tấn Bột đá, kết quả sản xuất kinh doanh từ mặt hàng này đem lại lãi 16.563.658.861 đồng. Công ty cũng đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều chỉnh giãn lịch trả nợ khoản vay dài hạn đầu tư các dây chuyền sản xuất từ năm 2014 lên năm 2019 và cho vay thêm 13.000.000.000 đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính với hạn trả trong 06 năm. Từ các yếu tố này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng các vấn đề nêu trên sẽ không có ảnh hướng đến tính hoạt động liên tục của Công ty.

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin giải trình, đồng thời xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 (một) bản sao BCTC kiểm toán năm 2012. 

Trân trọng !

Other :
•  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (25/05/2018)
•  NQHDQT họp DHCDBT 2018   (25/05/2018)
•  THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (20/05/2018)
•  BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   (27/04/2018)
•  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2017   (19/04/2018)
•  THÔNG BÁO TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI   (16/04/2018)
Page :  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  >> 

Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ