Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ tư, 20/06/2018
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 13
visited : 711.533

Tin công ty
GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VĂN 591 CỦA SGDHN
Căn cứ công văn số: 591/SGDHN-QLNY, ngày 16/5/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về một số vấn đề cần giải trình, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin có ý kiến như sau như sau:

1. Giải trình nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị rơi vào diện bị kiểm soát và đưa ra phương án khắc phục:

            - Lý do chứng khoán bị rơi vào diện bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của Công ty là số âm (năm 2011: -14.865.442.305 đồng, năm 2012: -19.704.509.853 đồng)

            - Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và năm 2012 là số âm:

+ Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và đặc biệt tại Việt Nam ngành xây dựng và bất động sản suy giảm nặng nề; các nhà máy xi măng đầu tư tràn lan, cung vượt cầu quá lớn trên thị trường, bên cạnh đó các khoản đầu tư công của Nhà nước cũng cắt giảm mạnh nên sản phẩm xi măng tiêu thụ chậm, giá bán thấp không đủ bù đắp các chi phí.

+ Các khoản chi phí trong sản xuất xi măng ngày một tăng, giá than, giá điện, giá xăng dầu liên tục tăng; chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng) cao, đặc biệt là năm 2011 và đầu năm 2012 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mặt hàng xi măng năm 2011 và năm 2012 bị lỗ.

- Phương án khắc phục: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã nhận định tình hình khó khăn của sản phẩm Xi măng từ cuối năm 2011, đầu năm 2012 Công ty đã chuyển hướng kinh doanh, đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Đá và Bột đá trắng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước Ấn Độ, Đài Loan. Năm 2011 và 2012, Công ty sản xuất và tiêu thụ được khoảng 190.000 tấn Bột đá trắng, kết quả sản xuất- kinh doanh từ mặt hàng này đem lại lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng; khoản lợi nhuận trên đã bù đắp một phần lỗ khi sản xuất- kinh doanh sản phẩm xi măng. Năm 2013, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất- kinh doanh sản phẩm bột đá trắng, với mục tiêu đạt sản lượng 200.000 tấn; bên cạnh đó Công ty cũng đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều chỉnh giãn lịch trả nợ khoản vay dài hạn đầu tư các dây chuyền sản xuất từ năm 2014 lên năm 2019 và cho vay thêm 13.000.000.000 đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính với hạn trả trong 06 năm. Từ các yếu tố trên, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn, sản xuất- kinh doanh sẽ có lãi trong năm 2013.

2. Công bố thông tin về giải trình đối với ý kiến ngoại trừ, lưu ý của kiểm toán viên: Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhận được công văn số 1668/UBCK-QLPH, ngày 15/4/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nộp BCTC kiểm toán năm 2012. Ngày 02/5/2013, Công ty đã có văn bản giải trình số 78/CV-YBC về các vấn đề lưu ý trong BCTC kiểm toán năm 2012 gửi UBCKNN, đồng thời công bố thông tin lên trang Website của Công ty. Tuy nhiên Văn bản giải trình trên khi gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hệ thống cung cấp dịch vụ của VNPT-CA bị lỗi, do bộ phận nghiệp vụ của Công ty chưa sử dụng thành thạo hệ thống này.

3. Giải trình về việc chậm công bố thông tin theo quy định: Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của YBC được lập ngày 11/3/2013; ngay sau khi hoàn tất BCTC kiểm toán năm 2012, YBC đã gửi công bố thông tin trên hệ thống cung cấp dịch vụ của VNPT-CA vào ngày 12/3/2013 theo đúng thời gian quy định. Song, như đã nêu ở trên do cán bộ nghiệp vụ của Công ty mới sử dụng dịch vụ của VNPT-CA, nên nội dung công bố thông tin chưa chuyển đến Quý Sở theo như quy định.

  Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin giải trình, đồng thời thành thật nhận lỗi và nghiêm túc khắc phục những sai phạm trên trong thời gian tới.

Trân trọng !

Other :
•  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (25/05/2018)
•  NQHDQT họp DHCDBT 2018   (25/05/2018)
•  THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (20/05/2018)
•  BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   (27/04/2018)
•  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2017   (19/04/2018)
•  THÔNG BÁO TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI   (16/04/2018)
Page :  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  >> 

Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ