Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ tư, 20/06/2018
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 16
visited : 711.536

Tin công ty
Văn bản giải trình về lợi nhuận giảm
Do quý I/2013 có lợi nhuận giảm so với Quý I năm 2012, YBC có đã có công văn số 126/CV-YBC ngày 08 tháng 6 năm 2013 giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trong BCTC Quý I năm 2013 giảm trên 10% so với Quý I năm 2012 (Quý I/2013 lỗ: 7.867.949.175 đồng; Quý I/2012 lỗ: 5.777.360.827 đồng; Lợi nhuận âm thêm: 2.090.588.348 đồng) này như sau:

Nguyên nhân:

- Do thị trường tiêu thụ xi măng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái hiện nay có 2 nhà máy xi măng lò quay công suất cao đang hoạt động; để giữ được thị trường tiêu thụ sản phẩm và để duy trì được sự hoạt động bình thường của Nhà máy xi măng, Công ty đã phải hạ giá bán sản phẩm xi măng xuống thấp hơn so với giá bán tại Quý I/2012 (xi măng bao giảm: 118.425 đồng/tấn; xi măng rời giảm: 117.860 đồng/tấn) từ đó làm giảm lợi nhuận Quý I/2013 như sau:

Sản lượng xi măng bao Quý I/2013: 57.681 tấn x 118.425 đ/tấn = 6.830.872.425 đồng

Sản lượng xi măng rời  Quý I/2013:   5.585 tấn x 117.860 đ/tấn =    658.248.100 đồng

                                                                                              Cộng:  7.489.120.525 đồng

- Sản lượng bột CaCO3 tiêu thụ Quý I/2013 là: 45.452 tấn, tương ứng với doanh thu là: 31.917.498.492 đồng, tăng so với Quý I/2012 là: 23.208 tấn, doanh thu: 20.423.772.348 đồng đã đem lại lợi nhuận tăng so với Quý I/2012: 5.656.037.190 đồng; phần lợi nhuận này đã bù đắp vào phần lợi nhuận âm từ SXKD sản phẩm xi măng; từ đó kết quả SXKD của Công ty đạt âm 7.610.444.162 đồng;

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý nhượng bán: 312.050.467 đồng, dẫn đến lợi nhuận khác của Công ty âm 257.505.013 đồng;

Từ những nguyên nhân chính trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty trong Quý I/2013 âm: 7.867.949.175 đồng, giảm trên 10% so với Quý I năm 2012.
Other :
•  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (25/05/2018)
•  NQHDQT họp DHCDBT 2018   (25/05/2018)
•  THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (20/05/2018)
•  BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   (27/04/2018)
•  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2017   (19/04/2018)
•  THÔNG BÁO TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI   (16/04/2018)
Page :  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  >> 

Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ