STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
31 Công văn số 7728/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 209.0KB jpg Download
32 BC thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.8MB pdf Download
33 Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT v.v Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019 1.5MB pdf Download
34 Công văn số 6651/UBCK-QLCB ngày 31/10/2019 của UBCK Nhà nước 572.3KB pdf Download
35 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 11/10/2019 639.0KB pdf Download
36 Nghị quyết số 181/YBC/NQ-HĐQT v.v thực hiện phương án PH cổ phiếu cho NĐT chiến lược năm 2019 3.8MB pdf Download
37 Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn 2.2MB pdf Download
38 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5.4MB pdf Download
39 Tờ trình v/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT chiến lược 1.9MB pdf Download
40 Tờ trình V/v thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download