STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
41 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5.4MB pdf Download
42 Tờ trình v/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT chiến lược 1.9MB pdf Download
43 Tờ trình V/v thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download
44 Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của CT đại chúng 964.5KB pdf Download
45 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 575.6KB pdf Download
46 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 4.7MB pdf Download
47 Nghị quyết của HĐQT v/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của NQ 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 2.2MB pdf Download
48 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 1.7MB pdf Download
49 Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của CĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.3MB pdf Download
50 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 3.7MB pdf Download