STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
41 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 31 đến hết) 6.3MB pdf Download
42 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 16 đến trang 30) 9.4MB pdf Download
43 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 1 đến trang 15) 8.4MB pdf Download
44 Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HĐQT 397.6KB pdf Download
45 Công văn số 7728/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 209.0KB jpg Download
46 BC thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.8MB pdf Download
47 Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT v.v Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019 1.5MB pdf Download
48 Công văn số 6651/UBCK-QLCB ngày 31/10/2019 của UBCK Nhà nước 572.3KB pdf Download
49 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 11/10/2019 639.0KB pdf Download
50 Nghị quyết số 181/YBC/NQ-HĐQT v.v thực hiện phương án PH cổ phiếu cho NĐT chiến lược năm 2019 3.8MB pdf Download