Xi măng Cây Trúc - PCB30

Xi măng Cây Trúc - PCB30

Tiêu chuẩn: EN 197-1 : 2011/CEM I
TCVN 6260 : 2009
QCVN 16 : 2017/BXD
Trọng lượng tịnh: 50Kg
Mô tả chi tiết
Sản phẩm cùng loại