xi măng Nhất Sơn

xi măng Nhất Sơn

Xi măng Nhất Sơn PCB - 40
Mô tả chi tiết

Xi măng Nhất Sơn PCB - 40 

TCVN 6260 : 2009

QCVN 16 : 2014/ BXD

Trọng lượng tịnh: 50 KG

Sản phẩm cùng loại