Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, mặc dù đang cần nêu cao tinh thần tiết kiệm, rà soát các dự án đầu tư, thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát, nhưng xi măng, đóng tàu - một ngành là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế, một ngành có ý nghĩa quan trọng trong xuất khẩu vẫn phải được quan tâm đầu tư, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm phục vụ tăng trưởng ổn định  kinh  tế. Phó Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng cùng các chủ đầu tư dự án nhà máy xi măng khẩn trương đàm phán lãi suất vay để bảo đảm  đủ  nguồn vốn cho các dự án trọng điểm phát triển ngành. “Đối với các khoản vốn sẽ giải ngân  trong  thời  gian  tới  sẽ điều chỉnh theo mặt bằng lãi suất mới. Còn với các khoản dư nợ trước, 2 bên cần thống nhất trên tinh thần chia sẻ khó khăn chung. Mục tiêu cao nhất là có dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng chỉ đạo định hướng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, với công suất thiết kế các dự án hiện có và sẽ xây dựng, sang năm 2009-2010, ngành xi măng có thể đảm bảo đủ và vượt nhu cầu thị trường. Vì thế, trước tình hình nguồn vốn khó khăn, ngành xi măng phải tính toán, cân đối lại kế hoạch đầu tư theo hướng cắt giảm một số dự án. Đối với ngành đóng tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Vinashin lập danh mục những dự án sản xuất xuất khẩu, các dự án trọng điểm, trên cơ sở đó các ngân hàng xem xét, đảm bảo tập trung đủ vốn để các dự án này triển khai thuận lợi.

                                                                                         (Theo www.hanoimoi.com.vn)