Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Tên giao dịch đối ngoại: YenBai Cement and Minerals Joint Stock Company
Tên viết tắt:   YBC
Địa chỉ doanh nghiệp: Số 274, đường Hương Lý, tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216 3885154              Fax: 0216 3885585
Địa chỉ Email:   ximangyb@gmail.com
Vốn điều lệ hiện tại: 118.000.000.000 ( một trăm mười tám tỷ đồng)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 13) số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp ngày 04/05/2020.
Phạm vi hoạt động của Công ty: 

-  Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng
-  Sản xuất xi măng
-  Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản
-  Khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng
-  Kinh doanh dịch vụ khách sạn; kinh doanh thương mại - dịch vụ
-  Kinh doanh bất động sản
-  Xây dựng công trình dân dụng
-  Vận tải hàng hoá