Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng  yêu cầu các bộ, ngành và các ngân hàng chủ động phối hợp tính toán cân đối vốn và tháo gỡ vướng mắc về vốn để các dự án xi măng triển khai đúng tiến độ đã được duyệt.

 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có nhiệm vụ tiếp tục giải ngân cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện, trong đó ưu tiên các dự án ở khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp cơ cấu lại vốn của các dự án để chủ động huy động nguồn vốn thực hiện.

 

Phó Thủ tướng chỉ đạo đối với phần vốn chưa giải ngân, các bên thực hiện theo lãi suất hiện hành, trong khi đối với phần vốn đã giải ngân, các bên thương thảo về mức lãi suất hợp lý trên nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro.

 

Trường hợp cần thiết bảo lãnh của ngân hàng trong nước để vay vốn nước ngoài, các doanh nghiệp chủ động thương thảo, lựa chọn ngân hàng đứng ra thu xếp bảo lãnh.

 

Riêng các dự án đi vào sản xuất trong năm 2010, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, cân đối lại tiến độ huy động vốn trên cơ sở tính toán đến mức tăng trưởng trong các năm sau và thống nhất với các ngân hàng thương mại để có kế hoạch thu xếp vốn.

 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường khẩn trương báo cáo Thủ tướng về việc cải cách thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ cho các dự án xi măng, bảo đảm việc cấp giấy phép đơn giản và nhanh chóng./.

(Theo TTXVN)