Nhằm thoả mãn nhu cầu đá nguyên liệu, đáp ứng đòi hỏi về khối lượng sản phẩm của thị trường tiêu thụ, vừa qua Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đầu tư đóng mới 03 tầu vận chuyển đá, mỗi tàu có sức chở 350 tấn nguyên liệu, bảo đảm cung cấp trên 1.000 tấn đá nguyên liệu cho sản xuất xi măng và các sản phẩm chế biến khác như đá vôi hạt, đá vôi bột mịn, siêu mịn...Đáng chú ý, để tăng năng lực vận chuyển và chống lãng phí trong khai thác, sử dụng đá nguyên liệu, Công ty đã lập dự án đầu tư trạm đập tại chân mỏ Mông Sơn, cho phép sử dụng hết các sản phẩm đá sau khai thác. Các dự án đầu tư này có tổng vốn trên 40 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong Quý I/2009.

Hiện nay, dây chuyền sản xuất xi măng lò quay của Công ty đang phát huy hiệu quả, sản lượng xi măng mác PCB30, PCB40 sản xuất năm 2008 ước đạt 240.000 tấn; 4 dây chuyền sản xuất sản phẩm đá vôi trắng đã gần hết khấu hao. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp các năm của Doanh nghiệp đạt trên 204 tỷ đồng.

(Theo Báo Yên Bái ngày 10/12/2008)