Về sản lượng tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ: Xi măng ước đạt 56,44 triệu tấn, tăng khoảng 20%; đá ốp lát khoảng 10 triệu m2, tăng khoảng 15%; vôi công nghiệp khoảng 1,25 triệu tấn, tăng khoảng 25%; tấm lợp amiăng khoảng 24 triệu tấn, tăng khoảng 40%.

Song bên cạnh đó có một số loại vật liệu xây dựng giảm sản lượng tiêu thụ, gồm: Kính xây dựng khoảng 82 triệu m2, giảm khoảng 30%; sứ vệ sinh khoảng 8,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng 4%; gạch ốp lát khoảng 235 triệu m2, giảm khoảng 30%; gạch nung khoảng 8,2 tỷ viên, giảm khoảng 9%; gạch không nung 1,6 tỷ viên, giảm khoảng 45%.
ximang.vn (TH/ HNM