Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
- Thời gian: 8h00 ngày 28/4/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 274, đường Hương Lý, tổ 12 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong DS do Trung tâm lưu ký chốt ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023.
(Chi tiết Thông báo mời họp, Giấy đăng ký xác nhận tham dự, Giấy uỷ quyền xin xem mục Download).