Công ty xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống Đại lý, Hợp đồng đại lý được ký trực tiếp với Công ty và Công ty đảm bảo đưa sản phẩm trực tiếp đến từng địa bàn tiêu thụ. Ngoài việc bán hàng thông qua Đại lý Công ty còn tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp trực thuộc Phòng Tiêu thụ - Thị trường. Đội ngũ cán bộ này có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thị trường được phân công đảm nhiệm, duy trì và mở rộng thị trường. Công ty đã thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm tại các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philipin, Bănglađét và Công ty đã đáp ứng được một phần nhu cầu sản phẩm bột CaCO3 ở thị trường này.

Từ năm 2006 cho đến nay, phương thức kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã có sự thay đổi căn bản từ hình thức Đại lý sang hình thức Tổng đại lý bao tiêu sản phẩm thông qua hệ thống các nhà phân phối. Theo phương thức mới này các Tổng đại lý bao tiêu sản phẩm của Công ty nhận hàng theo giá bán buôn và bán ra theo giá thị trường chấp nhận. Hiện nay, các Đại lý bao tiêu đang thực hiện phương thức thanh toán tiền mua sản phẩm của Công ty trong tháng nhận hàng, số tiền chuyển trả tương ứng với số lượng hàng của các nhà Đại lý bao tiêu đã nhận. Đây là một sự thay đổi trong quy trình tiêu thụ sản phẩm, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông của sản phẩm, tăng vòng quay vốn, giảm đối tượng các khoản phải thu, ngoài ra Công ty còn giảm được một số chi phí quản lý so với phương thức tiêu thụ sản phẩm của Công ty trước đây.