Tin công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 11/10/2019 (Chi tiết xin xem mục Download)

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái V/v Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019 (Chi tiết xin xem mục Download)

Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT

Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT

Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT ngày 31/12/2018 của HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v.v Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 (Chi tiết xin xem mục Download)

Xi măng thương hiêu Nhất sơn của Công ty CP xi măng và KS Yên Bái

Xi măng thương hiêu Nhất sơn của Công ty CP xi măng và KS Yên Bái

Đúng 9h30 ngày 4/7/2019, bao xi măng đầu tiên mang thương hiệu Nhất Sơn của Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được tung ra thị trường. Đây là loại xi măng đa dụng cao cấp, có chất lượng vượt trội so với loại thông thường. Hy vọng 1 thương hiệu mới sẽ làm nên 1 kỳ tích mới.

Tờ trình

Tờ trình

Tờ trình v/v Thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan (Chi tiết xin xem mục Download)