Tin tức & Sự kiện
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (Chi tiết xin xem mục Dowload)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm của YBC phân phối rộng khắp trong nước và quốc tế như Hàn quốc, Ấn độ, Thái Lan, Bangladesh...

Album ảnh

Góc chia sẻ hình ảnh hoạt động của YBCM và album ảnh khác

Nhà sàn Tây Bắc

Nhà sàn Tây Bắc

Nhà sàn bằng gỗ là kiến trúc nhà ở độc đáo của đa số dân tộc thiểu số vùng núi, đặc biệt là ở Tây Bắc Việt Nam. Nhà sàn được thiết kế thành nhiều gian, mỗi gian có một chức năng riêng trong tổng thể ngôi nhà.

26/07
2021
6