Tin tức & Sự kiện
Bao cáo của Ban Giám đốc

Bao cáo của Ban Giám đốc

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)

BC của Ban kiếm soát

BC của Ban kiếm soát

Báo cáo của Ban kiêm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Chi tiết xin xem mục Download)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm của YBC phân phối rộng khắp trong nước và quốc tế như Hàn quốc, Ấn độ, Thái Lan, Bangladesh...

Album ảnh

Góc chia sẻ hình ảnh hoạt động của YBCM và album ảnh khác

Ruộng bậc thang Mù Căng Chải - Yên Bái

Ruộng bậc thang Mù Căng Chải - Yên Bái

Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, ruộng lúa ở thung lũng, ruộng leo lên đồi, ruộng lồi trên non, đó là ấn tượng ban đầu khi được đặt chân đến vùng đất thâm sơn cùng cốc của tỉnh Yên Bái: huyện Mù Căng Chải.

27/08
2018
0
Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Yên Bái

Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh Tây Bắc của nước ta cùng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của mảnh đất vùng cao với những cung ruộng bậc thang vào thời điểm mùa lúa chín giống như một tấm thảm vàng ươm dệt nên khung cảnh...

27/08
2018
12