Tin tức & Sự kiện
Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Chi tiết xin xem mục Download)

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm của YBC phân phối rộng khắp trong nước và quốc tế như Hàn quốc, Ấn độ, Thái Lan, Bangladesh...

Album ảnh

Góc chia sẻ hình ảnh hoạt động của YBCM và album ảnh khác

Nhà sàn Tây Bắc

Nhà sàn Tây Bắc

Nhà sàn bằng gỗ là kiến trúc nhà ở độc đáo của đa số dân tộc thiểu số vùng núi, đặc biệt là ở Tây Bắc Việt Nam. Nhà sàn được thiết kế thành nhiều gian, mỗi gian có một chức năng riêng trong tổng thể ngôi nhà.

26/07
2021
6