STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty 964.7KB pdf Download
2 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 1.0MB pdf Download
3 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 3.1MB pdf Download
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 938.0KB pdf Download
5 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Vũ Xuân Nguyên - CT HĐQT 1.1MB pdf Download
6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 1.0MB pdf Download
7 Thông báo các sản phẩm xuất khẩu năm 2021 đủ điều kiện hoàn thuế 1.6MB pdf Download
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu YBC của ông Phạm Quang Phú - Chức vụ: Giám đốc Công ty 885.7KB pdf Download
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu YBC của ông Vũ Xuân Nguyên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 886.8KB pdf Download
10 Báo cáo kết quả giao dịch CP của của ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 1.1MB pdf Download