Tin công ty

Bán hạt làm kính CaCO3

Bán hạt làm kính CaCO3

Hiện nay Công ty Cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái bán hạt làm kính CaCO3 dùng trong ngành thuỷ tinh, sản xuất kính